Thánh Lễ

Chầu Thánh Thể

 • Thứ Bẩy Đầu Tháng sau Thánh Lễ

Giải Tội

 • Sau các thánh lể và khi có hẹn

Rửa Tội

 • Thứ Bẩy tuần 2 và tuần 4 sau lễ 7:00 pm tối
 • Chúa Nhật tuần 2 và tuần 4 sau lễ 7:00 pm tối

Viếng Đàng Thánh Giá

 • Thứ Sáu 6:30 pm tối (Thứ Sáu Đầu Tháng không có Viếng Đàng Thánh Giá)

Xức Dầu Bệnh Nhân

 • Khi có người bệnh nặng, xin gọi cha xứ
 • (703) 982-7534 hoạc (703) 983-7532

Hôn nhân

 • Xin cha me liên lạc với cha xứ 6 tháng trước ngày cưới. Đôi bạn trẻ phải có chứng chỉ của Lớp Giáo Lý Hôn Nhân

Các Bí Tích Khác

 • Xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ CTTĐVN

Sinh Hoạt Các Hội Đoàn

Bài Đọc Lễ Chúa Nhật Hàng Tuần

- Bài Đọc Lễ Chúa Nhật

wowslider.com by WOWSlider.com v8.6

Thông Báo

SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN ĐỨC MẸ LAVANG


 • one
 • Tháng Mười - Kính Đức Mẹ Mân Côi

 • Chuỗi Mân Côi là một lối cầu nguyện theo Tin Mừng, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương chân thành và đơn sơ nhất: hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của Chúa Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi, những câu nài xin với Đấng đã ban cho chúng ta Đấng Cứu Thế. Các tín hữu nên cầu nguyện bằng kinh Mân Côi và hiểu rõ bản chất cũng như tầm quan trọng của kinh nầy.

 • Những ai lần chuỗi Mân Côi trong nhà thờ, nhà nguyện, hoặc trong gia đình, trong cộng đoàn tu trì, trong hiệp hội đạo đức, hoặc khi nhiều người họp nhau nhằm mục đích tốt, thì được hưởng một ơn đại xá; còn đọc trong những hoàn cảnh khác, thì được hưởng một ơn tiểu xá.
 • (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 17).


          HyperLink

Kỷ yếu 10 năm thành lập Cộng đoàn Đức Mẹ La Vang, Virginia
Đơn Xin Gia Nhập Cộng Đoàn

Học Hỏi Suy Niệm Giáo Lý

Giáo Lý GH Công Giáo

Giáo Lý TYGH Công Giáo

Kinh Thánh 100 Tuần

40 Giây Lời Chúa

Thánh Linh

Lectio Divina

Nối Kết Công Giáo

Giúp ngăn chặn nạn phá thai bằng

- Cầu Nguyện và tham dự lễ ngày thường

- Ăn Chay vào các ngày thứ Sáu

- Lần Chuỗi Mân Côi mỗi ngày

Tiền Thu (17-18/09/2016)

- Thứ Bảy (7:00pm): $1,541.00

- Chúa Nhật (2:00pm): $559.00

- Chúa Nhật (7:00pm): $856.00

- Lần 2 (Chương Trình Giáo Lý): $343.00

- Tiền quảng cáo: $100.00

- Tiền bán hàng sau thánh lễ của Hội CBMCG: $225.00

- TỔNG CỘNG: $3,624.00


Visitors:

Cộng Đoàn Đức Mẹ LaVang

3460 Centreville Road

Chantilly, Va 20151

Phone: (703) 553-0370  Fax: (703) 553-0371

Văn Phòng Giáo Xứ

Cha Xứ Phêrô Phạm Hương. O.P (703) 982-7534

Cha Đặc Trách Gioan Hoàng Thanh Sơn, O.P (703) 982-7532

Copyright © 2016 Cộng Đoàn Mẹ La Vang

All rights reserved.