Thánh Lễ

Chầu Thánh Thể

 • Thứ Bẩy Đầu Tháng sau Thánh Lễ

Giải Tội

 • Sau các thánh lể và khi có hẹn

Rửa Tội

 • Thứ Bẩy tuần 2 và tuần 4 sau lễ 7:00 pm tối
 • Chúa Nhật tuần 2 và tuần 4 sau lễ 7:00 pm tối

Viếng Đàng Thánh Giá

 • Thứ Sáu 6:30 pm tối (Thứ Sáu Đầu Tháng không có Viếng Đàng Thánh Giá)

Xức Dầu Bệnh Nhân

 • Khi có người bệnh nặng, xin gọi cha xứ
 • (703) 982-7534 hoạc (703) 983-7532

Hôn nhân

 • Xin cha me liên lạc với cha xứ 6 tháng trước ngày cưới. Đôi bạn trẻ phải có chứng chỉ của Lớp Giáo Lý Hôn Nhân

Các Bí Tích Khác

 • Xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ CTTĐVN

Sinh Hoạt Các Hội Đoàn

Bài Đọc Lễ Chúa Nhật Hàng Tuần


wowslider.com by WOWSlider.com v8.6

Thông Báo

SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN ĐỨC MẸ LAVANG

 • Cuộc Hành Hương Miền Trung Đông năm nay sẽ được tổ chức vào Thứ Bảy, mồng 3 tháng 9, 2016, tại Núi Đức Mẹ Lộ Đức - National Shrine Grotto of Our Lady of Lourdes: 16330 Grotto Rd. Emmitsburg, MD 21727 Kính mời quý cụ, quý ông bà anh chị em, cùng toàn thể các ban ngành đoàn thể cố gắng dành thì giờ tham dự ngày Hành Hương Miền 2016 để cầu nguyện cho giáo xứ và mỗi gia đình.

 • Trường Việt Ngữ nhận ghi danh năm học mới 2016-2017 vào mỗi tối thứ Sáu từ tuần này đến hết ngày 13 tháng 5. Phiếu ghi danh có ở cuối nhà thờ, trên website của cộng đoàn, hoặc tại Văn Phòng Trường Việt Ngữ.

 • Chương Trình Giáo Lý và Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thánh Thể Đoàn Anrê Trông nhận ghi danh cho năm học và sinh hoạt mới tại Văn Phòng vào mỗi thứ Bảy.


          HyperLink

Kỷ yếu 10 năm thành lập Cộng đoàn Đức Mẹ La Vang, Virginia
Đơn Xin Gia Nhập Cộng Đoàn 

Học Hỏi Suy Niệm Giáo Lý

Giáo Lý GH Công Giáo

Giáo Lý TYGH Công Giáo

Kinh Thánh 100 Tuần

40 Giây Lời Chúa

Thánh Linh

Lectio Divina

Nối Kết Công Giáo

Giúp ngăn chặn nạn phá thai bằng

- Cầu Nguyện và tham dự lễ ngày thường

- Ăn Chay vào các ngày thứ Sáu

- Lần Chuỗi Mân Côi mỗi ngày

TIỀN THU (13-15/08/2016)

- Thứ Bảy (7:00pm): $1,288.00

- Chúa Nhật (2:00pm): $793.00

- Chúa Nhật (7:00pm): $1,653.00

- Lễ Đức Mẹ Lên Trời: $1,927.00

- Lần 2 (phát triển cộng đoàn): $811.00

- TỔNG CỘNG: $6,472.00


Visitors:

Cộng Đoàn Đức Mẹ LaVang

3460 Centreville Road

Chantilly, Va 20151

Phone: (703) 553-0370  Fax: (703) 553-0371

Văn Phòng Giáo Xứ

Cha Xứ Phêrô Phạm Hương. O.P (703) 982-7534

Cha Đặc Trách Gioan Hoàng Thanh Sơn, O.P (703) 982-7532

Copyright © 2016 Cộng Đoàn Mẹ La Vang

All rights reserved.