Thánh Lễ

Chầu Thánh Thể

 • Thứ Bẩy Đầu Tháng sau Thánh Lễ

Giải Tội

 • Sau các thánh lể và khi có hẹn

Rửa Tội

 • Thứ Bẩy tuần 2 và tuần 4 sau lễ 7:00 pm tối
 • Chúa Nhật tuần 2 và tuần 4 sau lễ 7:00 pm tối

Viếng Đàng Thánh Giá

 • Thứ Sáu 6:30 pm tối (Thứ Sáu Đầu Tháng không có Viếng Đàng Thánh Giá)

Xức Dầu Bệnh Nhân

 • Khi có người bệnh nặng, xin gọi cha xứ
 • (703) 982-7534 hoạc (703) 983-7532

Hôn nhân

 • Xin cha me liên lạc với cha xứ 6 tháng trước ngày cưới. Đôi bạn trẻ phải có chứng chỉ của Lớp Giáo Lý Hôn Nhân

Các Bí Tích Khác

 • Xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ CTTĐVN

Sinh Hoạt Các Hội Đoàn

Bài Đọc Lễ Chúa Nhật Hàng Tuần

- Bài Đọc Lễ Chúa Nhật

Phát Thanh “CHỨNG NHÂN TIN MỪNG”

 • Do Phụ Tỉnh Đa-Minh Việt Nam Hải Ngoại và Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Arlington, VA thực hiện.
  Chương Trình phát thanh vào 9:00 sáng Chủ Nhật

  Trên Băng Tần WRLD Channel 30:
  Cox Cable: Falls Church, Fairfax County
  Verizon FiOS TV: Falls Church, Fairfax County, Loudoun County, Leesburg, Prince William County, Stafford County, Fredericksburg.
  Nghe qua hệ YouTube:
  - https://youtu.be/_eUixLvEQoQwowslider.com by WOWSlider.com v8.6

Thông Báo

SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN ĐỨC MẸ LAVANG

Cập Nhật Tin Tức Mới

Sinh Hoat Cong Doan         


Đơn Xin Gia Nhập Cộng Đoàn

Học Hỏi Suy Niệm Giáo Lý

Giáo Lý GH Công Giáo
Kinh Thánh 100 Tuần
Giáo Lý TYGH Công Giáo
40 Giây Lời Chúa
Thánh Linh
Lectio Divina
Nối Kết Công Giáo

Giúp ngăn chặn nạn phá thai bằng:

- Cầu Nguyện và tham dự lễ ngày thường

- Ăn Chay vào các ngày thứ Sáu

- Lần Chuỗi Mân Côi mỗi ngày

Tiền Thu (15/4/2017 & 16/4/2017)

- Holy Thursday : $410.00

- Good Friday-Diocese : $1,055.00

- Holiday Collection : $659.00

- Chúa Nhật (2:00pm): $2,524.00

- Chúa Nhật (7:00pm): $1,074.00

- Lần 2 (quỹ phát triển cộng đoàn): $931.00

- TỔNG CỘNG: $6,653.00Visitors:

Cộng Đoàn Đức Mẹ LaVang

3460 Centreville Road

Chantilly, Va 20151

Phone: (703) 553-0370  Fax: (703) 553-0371

Văn Phòng Giáo Xứ

Cha Xứ              Giuse Trần Trung Liêm, O.P (703) 982-7534

Cha Đặc Trách  Gioan Hoàng Thanh Sơn, O.P (703) 982-7532

Cha Phó             Giuse Vũ Minh Tiến, O.P (703) 982-7506

Copyright © 2016 Cộng Đoàn Mẹ La Vang. All rights reserved.