Lời Giới Thiệu:

  • Ban Công Bố Lời Chúa được chính thức thành lập vào năm 2018 với sự chấp thuận của Cha Chánh Xứ Giuse Trần Trung Liêm và Cha Đặc Trách Tôma Phó Quốc Luân để cộng tác trong chương trình phụng vụ đời sống tinh thần trong cộng đồng dân Chúa.

Tôn Chỉ:

  • Thi hành tác vụ công bố Lời Chúa với lòng đạo đức chân thành và nghiêm túc

Mục đích thành lập:

  • Mang Lời Chúa đến cho cộng đoàn dân Chúa một cách có hiệu quả.

Bổn Mạng:

  • Thánh Giêrônimô (St. Jerome) (ngày 30 tháng 9)
    Câu Châm Ngôn của Ngài là: "Không Biết Kinh Thánh Là Không Biết Chúa Kitô."

Ban Điều Hành:    Ban Công Bố Lời Chúa

Ban Công Bố Lời Chúa - Tĩnh Tâm: Sept. 30, 2018 - Hình Ảnh
Giáo Họ Đức Mẹ LaVang

3460 Centreville Road

Chantilly, Va 20151

Phone: (703) 553-0370  Fax: (703) 553-0371

Văn Phòng Giáo Xứ

Cha Xứ              Giuse Trần Trung Liêm, O.P (703) 982-7534

Cha Đặc Trách  Tôma Phó Quốc Luân, O.P (703) 894-7174

Cha Phó  Gioan Hoàng Thanh Sơn, O.P (703) 982-7532

Cha Phó             Giuse Vũ Minh Tiến, O.P (703) 982-7506
Copyright © 2016 Giáo Họ Đức Mẹ La Vang. All rights reserved.