Hình Ảnh Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Mừng Kỷ Niệm 40 Năm Thành Lập Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - September 15, 2019

Video

Hành hương tại Nguyện Đường Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II - May 2019

Hình Ảnh

Thánh Lễ & Hội Chợ Tết CĐMLV February 2019

Hình Ảnh

Diễn Nguyện Thánh Ca - December 9, 2018

Slide Show

Hình Ảnh

Hành Hương miền Trung Đông - September 01, 2018

Slide Show

Hình Ảnh

Video Production from KoC 16468

Kỷ niệm 10 năm LM Cha phó Quốc Luân July 1, 2018

Hình Ảnh

Mừng Giáng Sinh và New Year – December 30, 2017

Hình Ảnh

Hành Hương Núi Đức Mẹ - September 02, 2017

Slide Show

Hình Ảnh

Tiệc Tạ Ơn Mừng Ngày Thành Lập Giáo Họ - 24/11/2017

Video

Hội chợ Tết mừng xuân Đinh Dậu - 2017

Hình Ảnh 1

Hình Ảnh 2

Tân Hiệp Sĩ KoC 16468 - December 2016

Slide Show

Hình Ảnh

Lễ Bàn Giao Cha Chánh Xứ - October 2016

Slide Show

Hình Ảnh

Lễ Bổn Mạnh Mẹ Lavang August 2016

Slide Show

Hình Ảnh

Lớp Giáo Lý phát thưởng 2016

Slide Show

Hình Ảnh

Dâng Hoa cho Mẹ_2016

Slide Show

Hình Ảnh

Thánh Lễ Giao Thừa 2016

Slide Show

Hình Ảnh

Thánh Lễ Giáng Sinh - CDDMLV 2015

Slide Show

Hình Ảnh

Hành Hương Mẹ Emmitsburg 2015

Slide Show

Hình Ảnh

Lễ Bổn Mạnh CDDMLV 2015

Slide Show

Hình Ảnh

Mẹ Các Sắc Tộc 2015

Slide Show

Hình Ảnh

Lễ rửa chân CDDMLV 2015

Slide Show

Hình Ảnh

Thánh Lễ Đầu Năm CDDMLV 2014

Hình Ảnh

Feeding The Homeless Franklin Park, DC April 12,2015 - CDDMLV

Hình Ảnh

Tiệc Tết Niên CDDMLV_2014

Hình Ảnh

Hội Chợ Tết CDDMLV_2013

Hình Ảnh

Picnic Giáo Họ - August 10, 2019

View Images

LỄ KHAI MẠC HỘI CHỢ TẾT KỶ HỢI 2019 - “TÌNH GIA ĐÌNH” - February 4, 2019

Video

Thánh lễ Vọng Giáng Sinh - Hoạt Cảnh Noel: December 24, 2018

Slide Show

Hình Ảnh

Ban Thừa Tác Công Bố Lời Chúa - Tĩnh Tâm: Sept. 30, 2018

Slide Show

Hình Ảnh

Lễ Nhậm Chức HSĐ #16468 - July 21, 2018

Slide Show

Hình Ảnh

Hội Chợ Tết ‘Xuân Yêu Thương' - 2018

Video 1

Video 2

Hình Ảnh

Our Lady of La Vang becomes a mission of the Diocese of Arlington - September 03, 2017

Slide Show

Catholic Herald News

Catholic Diocese of Arlington News

Lễ Giáng Sinh - December 25, 2016

Slide Show

Hình Ảnh

Lễ Trao Khăn Đoàn Andrê Trông - Nov 2016

Slide Show

Hình Ảnh

Hành Hương Núi Đức Mẹ - September 03, 2016

Slide Show

Hình Ảnh 1 - Hình Ảnh 2

Tân & Tái nhiệm Thừa Tác Viên-CĐMLV 2016

Slide Show

Hình Ảnh

Mẹ Các Sắc Tộc 2016

Slide Show

Hình Ảnh

Lễ Rửa Chân 2016

Slide Show

Hình Ảnh

Lễ Lá CDDMLV 2015

Slide Show

Hình Ảnh

Lễ Tết niên CDDMLV 2015

Slide Show

Hình Ảnh

Ca Đoàn Thánh Linh- CDDMLV - Trại Hè 2014 @ Yorktown, VA

Hình Ảnh

Hình Ảnh

Video

Lễ mừng Bổn Mạng CDDMLV 2014

Hình Ảnh

Hành Hương Miền trung Đông Mẹ Emmitburg 2014

Hình Ảnh

Lễ Lá CDDMLV 2014

Hình Ảnh

Hoạt cảnh Giáng Sinh CDDMLV 2013

Hình Ảnh

Hành Hương Mẹ Emmitburg 2013

Hình Ảnh

Hành Hương Miền Trung Đông - August 31, 2019

Hình Ảnh

HỘI CHỢ TẾT GIÁO HỌ ĐỨC MẸ LAVANG - February 2019 - SBTN

Video

Tiệc Gây Quỹ Phát Triễn Giáo Họ Lavang Virginia - September 14, 2018

Video

Lễ Ngân Khánh 25 Năm LM Giuse Trần Trung Liêm - May 28, 2018

Hình Ảnh

Giáo Họ LaVang Mừng Trung Thu 2017

Slide Show

Hình Ảnh

Lễ Đầu Năm Dương Lịch - January 01, 2017

Slide Show

Hình Ảnh

Thánh lễ Vọng Giáng Sinh đêm 24 tháng 12, 2017

Hình Ảnh

Lễ Nhậm Chức Cha Chánh Xứ CTTDVA - November 2016

Slide Show

Hình Ảnh

Giáo Lý Viên September 2016

Slide Show

Hình Ảnh

Kỷ Niệm 10 năm thành lập CDDMLV 2016

Kỷ yếu 10 năm thành lập Cộng đoàn Đức Mẹ La Vang, Virginia

Kỷ Niệm 10 năm Cộng Đồng Đức Mẹ La Vang Chantilly, VA

- Văn nghệ kỷ niệm 10 năm thành lập Cộng đoàn

Slide Show

Hình Ảnh

Thánh Lễ Đêm Vọng Phục Sinh - 2016

Slide Show

Hình Ảnh

Hội chợ Tết mừng xuân Bính Thân - 2016

Hình Ảnh

Slide Show do BCT

Hình Ảnh do BCT

Diễn Nguyện Thánh Ca Giáng Sinh - 2015

Slide Show

Hình Ảnh

Hè Picnic CDDMLV 2014

Hình Ảnh

Hành Hương Mẹ Emmitsburg 2014

Hình Ảnh

Rước Lễ Lần Đầu CDDMLV 2014

Hình Ảnh

Lễ các Sắc Tộc Manassas 2014

Hình Ảnh

Mẹ các sắc Tộc CDDMLV 2014

Hình Ảnh

Lễ Bổn Mạng CDDMLV 2013

Hình Ảnh

Mẹ các sắc Tộc 2013

Hình Ảnh

Thánh Lễ Đầu Năm CDDMLV 2013

Hình Ảnh

Tiễn Cha Cựu Chánh Xứ Đức Vượng CDDMLV_2013

Hình Ảnh

Video Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang

TIỆC GÂY QUỸ PHÁT TRIỂN GIÁO HỌ ĐỨC MẸ LA VANG - September 2018

Video 1

2017 Multicultural Choral Concert @ Bishop Ireton H.S.

By Edward Jones - Holy Martyrs of Vietnam, Arlington, VA / Our Lady of La Vang, Chantilly, VA

Video 1

Hội chợ Tết mừng xuân Đinh Dậu - 2017

Video 1

Video 2

Thánh Lễ Vọng Chúa Giáng Sinh 2014 tại cộng đoàn Đức Mẹ Lavang_2014

Video

Chào Mừng Cha Văn-Chi - Ca Đoàn Thánh Linh (CDDMLV) - VA October 26, 2014

Video Part 1

Video Part 2

Video Part 3

Hành Hương Kính Đức Mẹ La Vang Tại Hoa Thịnh Đốn 2007

Video

Tiệc Tạ Ơn Mừng Ngày Thành Lập Giáo Họ Đức Mẹ La Vang - November 24, 2017

SBTN-DC News

Video

2016 Multicultural Choral Concert – Catholic Diocese of Arlington

Our Lady of La Vang, Chantilly, VA

Video 1

Hội chợ Tết mừng xuân Bính Thân - 2016

Video 1

Video 2

Mua Non La Version 2 - Nam Canh Dan 2010 – CDDMLV

Video

Thánh Lễ Tạ Ơn và Tri Ân - Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang - GX St. Thomas A. Becket, Reston, VA - March 2011

Video

Đức Mẹ LaVang Tết Festival - 2013

Video

Hành Hương Mẹ La Vang 2008 tại Washington DC

Video

Lễ Thêm Sức Đầu Tiên tai CDMLV - Tháng 5 ngày 9, 2013

Video

Giáo Họ Đức Mẹ LaVang

3460 Centreville Road

Chantilly, Va 20151

Phone: (703) 553-0370  Fax: (703) 553-0371

Văn Phòng Giáo Xứ

Cha Xứ              Giuse Đặng Quốc An, O.P. (703) 982-7534

Cha Đặc Trách  Tôma Phó Quốc Luân, O.P (703) 894-7174

Cha Phó         Giuse Vũ Minh Tiến, O.P (703) 982-7506

Cha Phó         Vincentê M. Lê Quốc Hưng, O.P. (703) 982-7532
Copyright © 2016 Giáo Họ Đức Mẹ La Vang. All rights reserved.