Phân Ưu
AI TÍN

20 tháng 03, 2017

Trong niềm tin và hy vọng vào Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh,
Giáo xứ kính báo
Bà Maria Bùi Thị Hạc
đã an nghỉ trong Chúa
lúc 2 giờ chiều ngày 18 tháng 3 năm 2017
tại Nhà Thương Reston, Virginia
hưởng thọ 70 tuổi.


Giáo xứ thành kính phân ưu cùng toàn thể tang quyến
và cầu xin cho Linh hồn Bà Maria Bùi Thị Hạc chóng về hưởng Nhan Thánh Chúa.


Xin cộng đoàn mở chương trình tang lễ được đính kèm
để hiệp thông trong lời cầu nguyện cùng với tang quyến
hoặc nếu có thể, xin mời đến tham dự chương trình tang lễ,
để cầu cho phần rỗi của Bà Maria Bùi Thị Hạc .


Kính báo,
Văn Phòng Giáo Xứ
Cha Xứ Giuse Trần Trung Liêm, OP.Chương Trình Tang Lễ - Bà Maria Bùi Thị Hạc
AI TÍN

13 tháng 03, 2017

Trong niềm tin và hy vọng vào Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh,
Giáo xứ kính báo
Ông Gioan Baotixita Lý Văn Kịch
đã an nghỉ trong Chúa
lúc 10:32 sáng ngày 11 tháng 3 năm 2017
tại Nhà Thương Fairfax – Falls Church, Virginia
hưởng thọ 77 tuổi.


Giáo xứ thành kính phân ưu cùng toàn thể tang quyến
và cầu xin cho Linh hồn Ông Gioan Baotixita chóng về hưởng Nhan Thánh Chúa.


Xin cộng đoàn mở chương trình tang lễ được đính kèm
để hiệp thông trong lời cầu nguyện cùng với tang quyến
hoặc nếu có thể, xin mời đến tham dự chương trình tang lễ,
để cầu cho phần rỗi của Ông Gioan Baotixita Lý Văn Kịch.


Kính báo,
Văn Phòng Giáo Xứ
Cha Xứ Giuse Trần Trung Liêm, OP.Chương Trình Tang Lễ - Ông Gioan Baotixita Lý Văn Kịch