Lời Giới Thiệu:

  • Ban Công Bố Lời Chúa được chính thức thành lập vào năm 2018 với sự chấp thuận của Cha Chánh Xứ Giuse Trần Trung Liêm và Cha Đặc Trách Tôma Phó Quốc Luân để cộng tác trong chương trình phụng vụ đời sống tinh thần trong cộng đồng dân Chúa.

Bổn Mạng:

  • Thánh Giêrônimô (St. Jerome) (ngày 30 tháng 9)
    Câu Châm Ngôn của Ngài là: "Không Biết Kinh Thánh Là Không Biết Chúa Kitô."
    Tiểu sử của St. Jerom do Đức Thánh Cha nói về Thánh Jerome. (Tiếng Anh)
    Spiritus Paraclitus - Encyclical of Pope Benedict XV on St. Jerome

Tôn Chỉ:

  • Thi hành tác vụ công bố Lời Chúa với lòng đạo đức chân thành và nghiêm túc

Mục đích và Nội Quy:

Ban Điều Hành:

Các tài liệu quan trọng của BLC

    Ban Công Bố Lời Chúa

Ban Công Bố Lời Chúa - Tĩnh Tâm: Sept 30, 2018 - Hình Ảnh


Thánh Lễ Truyền Trao TTVCBLC: Dec 02, 2018 - Hình ẢnhTông Huấn về Lời Chúa (Verbum Domini)
Verbum Domini

Giáo Họ Đức Mẹ LaVang

3460 Centreville Road

Chantilly, Va 20151

Phone: (703) 553-0370  Fax: (703) 553-0371

Văn Phòng Giáo Xứ

Cha Xứ              Giuse Đặng Quốc An, O.P. (703) 982-7534

Cha Đặc Trách  Tôma Phó Quốc Luân, O.P (703) 894-7174

Cha Phó         Giuse Vũ Minh Tiến, O.P (703) 982-7506

Cha Phó         Vincentê M. Lê Quốc Hưng, O.P. (703) 982-7532
Copyright © 2016 Giáo Họ Đức Mẹ La Vang. All rights reserved.