Ban Điều Hành:

 • Ca đoàn trưởng: Nguyễn Phú Thương-Thương
 • Ca đoàn phó: Nguyễn Ngọc Nhuận
 • Ca trưởng:
  - Bích Hòa
  - Thúy Liễu
  - Thiên Nga
  - Thiện Nguyễn
 • Thủ Qũy/Thư Ký: Lê Thu Hằng
 • Mọi ý kiến đóng góp, tìm hiểu, hay muốn tham gia vào ca đoàn đều rất được hoan nghênh.
 • Ghi Danh: Xin liên lạc chị Ca Đoàn trưởng Email: thuong_thuong@yahoo.com hoặc anh Ca Đoàn Phó Email: nguyni11@gmail.com

Bổn Mạng:

 • Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (ngày 15 tháng 8)

Phụ Trách Thánh Lễ:

 • Thánh Lễ Thứ Sáu lúc 7:00g tối; ngoại trừ thứ Sáu đầu tháng (Giờ tập hát lúc6:15g tối)
 • Thánh Lễ Thứ Bảy vọng Chuá Nhật lúc 7:00g tối (Giờ tập hát lúc 5:30g tối)
 • Hát Lễ Cưới, Lễ Tang, Văn Nghệ, và cộng tác những sinh hoạt của Cộng Đoàn.
 • Chầu Thánh Thể ngay sau Thánh Lễ tối Thứ Bảy đầu tháng (luân phiên mỗi 3 tháng một lần)

Mục đích thành lập:

 • Dùng lời ca tiếng hát để tôn vinh danh Chúa và giúp cộng đoàn tham dự Thánh Lễ sốt sắng hơn.


    Ca Đoàn Đức Mẹ La Vang

Giáo Họ Đức Mẹ LaVang

3460 Centreville Road

Chantilly, Va 20151

Phone: (703) 553-0370  Fax: (703) 553-0371

Văn Phòng Giáo Xứ

Cha Xứ              Giuse Đặng Quốc An, O.P. (703) 982-7534

Cha Đặc Trách  Tôma Phó Quốc Luân, O.P (703) 894-7174

Cha Phó         Giuse Vũ Minh Tiến, O.P (703) 982-7506

Cha Phó         Vincentê M. Lê Quốc Hưng, O.P. (703) 982-7532
Copyright © 2016 Giáo Họ Đức Mẹ La Vang. All rights reserved.