VĂN PHÒNG GIÁO HỌCha Xứ:
Giuse Đặng Quốc An, OP
(703) 982-7534


Cha Đặc Trách:
Tôma Phó Quốc Luân, OP
(703) 894-7174
BAN THƯỜNG VỤ

Email: ngohoa@hotmail.com


Chủ Tịch: Lý Anh Dũng

Thành Viên: Ngô Thị Hoa

Thành Viên: Lê Đình Khoa

Thành Viên: Hoàng Thục Trinh

Thành Viên: Âu Hoài BắcBAN TÀI CHÁNH

Email: ololv.btc@gmail.com


Trưởng Ban Tài Chánh: Monique Nguyễn

Thành Viên: Thái Ngọc Liên

Thành Viên: Châu Trần

Thành Viên: Thu Phương Nguyễn

Thành Viên: Thuý NguyễnBAN GIÁO LÝ

Giám Đốc: Sơ Maria Therese Vũ Thùy Linh - Email: marietheresethuylinh@gmail.comBAN VIỆT NGỮ

Giám Đốc: Đặng Hồng Phước - Email: pdang9@yahoo.comBAN PHỤ HUYNH

TBDHỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO

Hội Trưởng: Cathy Quách - Email: cathyp248@gmail.comPHONG TRÀO CURSILLO

Hội Trưởng: Nguyễn Thị Liệu - Email: Lieu.nguyen@hotmail.comHIỆP SĨ ĐOÀN

Đại Hiệp: Trần Quang Phong - Email: pqt_1998@yahoo.comTHIẾU NHI THÁNH THỂ - ĐOÀN ANRÊ TRÔNG

Đoàn Trưởng: Guise Phạm Bình An - Email: TNTTAndretrongVA@gmail.comCA ĐOÀN THÁNH LINH

Đoàn Trưởng: Trương Lệ Hằng - Email: lehang2765@gmail.comCA ĐOÀN MẸ LAVANG

Đoàn Trưởng: Nguyễn Thương Thương - Email: thuong_thuong@yahoo.comBAN THÔNG TIN

TBDBAN PHỤNG VỤ

Trưởng Ban: Lê Văn Thảo - Email: lethaovan56@gmail.comBAN PHÒNG THÁNH

Trưởng Ban: Nguyễn Thông - Email: thongnguyen1942@gmail.comTHỪA TÁC VIÊN

Trưởng Ban: Giacôbê Nguyễn Đức Hinh - Email: hinhphuong55@yahoo.comBAN GIÚP LỄ

TBDBAN ĐỌC SÁCH/DÂNG CỦA LỄ

Trưởng Ban: Nguyễn Lan - Email: lnguyen72@gmail.comGiáo Họ Đức Mẹ LaVang

3460 Centreville Road

Chantilly, Va 20151

Phone: (703) 553-0370  Fax: (703) 553-0371

Văn Phòng Giáo Xứ

Cha Xứ              Giuse Đặng Quốc An, O.P. (703) 982-7534

Cha Đặc Trách  Tôma Phó Quốc Luân, O.P (703) 894-7174

Cha Phó         Giuse Vũ Minh Tiến, O.P (703) 982-7506

Cha Phó         Vincentê M. Lê Quốc Hưng, O.P. (703) 982-7532
Copyright © 2016 Giáo Họ Đức Mẹ La Vang. All rights reserved.