VĂN PHÒNG GIÁO HỌCha Xứ:
Giuse Trần Trung Liêm, O.P
(703) 982-7534


Cha Đặc Trách:
Tôma Phó Quốc Luân, O.P
(703) 894-7174
BAN THƯỜNG VỤ

Email: ngohoa@hotmail.com


Chủ Tịch: Lý Anh Dũng

Thành Viên: Ngô Thị Hoa

Thành Viên: Lê Đình Khoa

Thành Viên: Hoàng Thục Trinh

Thành Viên: Âu Hoài BắcBAN TÀI CHÁNH

Email: ololv.btc@gmail.com


Trưởng Ban Tài Chánh: Monique Nguyễn

Phó BTC: Thục Trinh Hoàng

Thành Viên: Thái Ngọc Liên

Thành Viên: Châu Trần

Thành Viên: Thu Phương Nguyễn

Thành Viên: Kim Thanh Trần

Thành Viên: Thuý NguyễnBAN GIÁO LÝ

Giám Đốc: Sơ Maria Therese Vũ Thùy Linh - Email: marietheresethuylinh@gmail.comBAN VIỆT NGỮ

Giám Đốc: Đặng Hồng Phước - Email: pdang9@yahoo.comBAN PHỤ HUYNH

Trưởng Ban: Chris Huy Trần - Email: ctranvn@gmail.comHỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO

Hội Trưởng: Cathy Quách - Email: cathyp248@gmail.comPHONG TRÀO CURSILLO

Hội Trưởng: Nguyễn Thị Liệu - Email: Lieu.nguyen@hotmail.comHIỆP SĨ ĐOÀN

Đại Hiệp: Trần Quang Phong - Email: pqt_1998@yahoo.comTHIẾU NHI THÁNH THỂ - ĐOÀN ANRÊ TRÔNG

Đoàn Trưởng: Guise Trần Hữu Tài Louis - Email: TNTTAndretrongVA@gmail.comCA ĐOÀN THÁNH LINH

Đoàn Trưởng: Trương Lệ Hằng - Email: lehang2765@gmail.comCA ĐOÀN MẸ LAVANG

Đoàn Trưởng: Nguyễn Thương Thương - Email: thuong_thuong@yahoo.comBAN THÔNG TIN

Trưởng Ban: Trần Quang Phong - Email: pqt_1998@yahoo.com

Kỹ Thuật: Phan Thế Lộc - Email: locthephan@yahoo.com

Bảo Trì: Cao M Sang - Email: ololvweb@gmail.comBAN PHỤNG VỤ

Trưởng Ban: Lê Văn Thảo - Email: lethaovan56@gmail.comBAN PHÒNG THÁNH

Trưởng Ban: Nguyễn Thông - Email: thongnguyen1942@gmail.comTHỪA TÁC VIÊN

Trưởng Ban: Giacôbê Nguyễn Đức Hinh - Email: hinhphuong55@yahoo.comBAN GIÚP LỄ

TBDBAN ĐỌC SÁCH/DÂNG CỦA LỄ

Trưởng Ban: Nguyễn Lan - Email: lnguyen72@gmail.comGiáo Họ Đức Mẹ LaVang

3460 Centreville Road

Chantilly, Va 20151

Phone: (703) 553-0370  Fax: (703) 553-0371

Văn Phòng Giáo Xứ

Cha Xứ              Giuse Trần Trung Liêm, O.P (703) 982-7534

Cha Đặc Trách  Tôma Phó Quốc Luân, O.P (703) 894-7174

Cha Phó  Gioan Hoàng Thanh Sơn, O.P (703) 982-7532

Cha Phó             Giuse Vũ Minh Tiến, O.P (703) 982-7506
Copyright © 2016 Giáo Họ Đức Mẹ La Vang. All rights reserved.