Hình Ảnh - Picture


Hành Hương Miền Trung Đông 2018 (KofC # 16468)

National Shrine Grotto of Our Lady of Lourdes

Video

Lễ Nhậm Chức KofC - 2018

Slices Show

Hình Ảnh

Ơn Thiên Triệu 2015

Slices Show

Hình Ảnh

Hiệp Sĩ Đoàn rước kiệu Mẹ Bãi Dâu 2015

Slices Show

Hình Ảnh

Ơn Thiên Triệu 2014

Hình Ảnh

Kỷ niệm 50 năm KOC 2013

Hình Ảnh

Ngày Họp Mặt Gia Đình HSD - Memorial Day Weekend - May 27, 2018

Hình Ảnh

Lễ Các Sắc Tộc 2015

Slices Show

Hình Ảnh

Hoạt cảnh Giáng Sinh CDDMLV 2014

Slices Show

Ơn Thiên Triệu 2013

Hình Ảnh

Hè Picnic KOC 2013

Hình Ảnh

Giáo Họ Đức Mẹ LaVang

3460 Centreville Road

Chantilly, Va 20151

Phone: (703) 553-0370  Fax: (703) 553-0371

Văn Phòng Giáo Xứ

Cha Xứ              Giuse Trần Trung Liêm, O.P (703) 982-7534

Cha Đặc Trách  Tôma Phó Quốc Luân, O.P (703) 894-7174

Cha Phó  Gioan Hoàng Thanh Sơn, O.P (703) 982-7532

Cha Phó             Giuse Vũ Minh Tiến, O.P (703) 982-7506
Copyright © 2016 Giáo Họ Đức Mẹ La Vang. All rights reserved.