KoC - Nối Kết - LinksKnights of Columbus U.S. Supreme Council
Knights of Columbus Virginia State Council
Knights of Columbus Diocese of Venice Council
UKnight Interactive - UK
Knights of Columbus Holy Martyrs of Viet Nam - Council #9655
Knights of Columbus Vietnamese Martyrs - Council 14445
Knights of Columbus Our Lady of Lavang, VA - Council 16468
Knights of Columbus ST. THOMAS MORE - Council #2188
Knights of Columbus Sacred Heart - Council #2842
Knights of Columbus Mother of Good Counsel - Council #1078
Knights of Columbus Wilmington, NC - Council 1074
Knights of Columbus Edward Douglass White - Council 2473
Knights of Columbus Cathedral - Council 6790
Knights of Columbus Florida State - Council 14084
Knights of Columbus Archbishop John Hughes - Council 481
Knights of Columbus North Carolina State Council
Knights of Columbus California State Council
Knights of Columbus Resurrection - Council 11341
Knights of Columbus Maine Council
Knights of Columbus The Northside - Council 3433
Knights of Columbus Marian - Council 3827
Knights of Columbus Illinois State Council
Knights of Columbus New Jersey State Council
Knights of Columbus New York State Council
Knights of Columbus Our Lady of Space - Council 5667
Knights of Columbus Iowa Council
Knights of Columbus Bishop Hass - Council 4362
Knights of Columbus North Eastern - Council 238
Knights of Columbus Holy Trinity - Council 4400
Knights of Columbus Louisiana State Council
Knights of Columbus Pope John Paul I - Council 7565
Knights of Columbus Valladolid - Council 70
Knights of Columbus New Bern - Council 3303
Knights of Columbus Norfolk Virginia - Council 367
Knights of Columbus Maryland State Council
Knights of Columbus West Chester, PA - Council 1333
Knights of Columbus St. Joseph the Worker - Council 3215
Knights of Columbus Minnesota State Council
Knights of Columbus Blessed Sacrament Church - Council 8844
Knights of Columbus Massachusetts State Council
Knights of Columbus Delaware State Council
Knights of Columbus Macdonald - O'Neill - Council 2032
Knights of Columbus Oregon State Council
Knights of Columbus Wilmington, NC - Council 1074
Knights of Columbus New Mexico State Council
Knights of Columbus Ascension - Council 1032
Knights of Columbus Missouri State Council
The History Of The Knights Of Columbus
The English Company, Inc.
Giáo Họ Đức Mẹ LaVang

3460 Centreville Road

Chantilly, Va 20151

Phone: (703) 553-0370  Fax: (703) 553-0371

Văn Phòng Giáo Xứ

Cha Xứ              Giuse Trần Trung Liêm, O.P (703) 982-7534

Cha Đặc Trách  Tôma Phó Quốc Luân, O.P (703) 894-7174

Cha Phó  Gioan Hoàng Thanh Sơn, O.P (703) 982-7532

Cha Phó             Giuse Vũ Minh Tiến, O.P (703) 982-7506
Copyright © 2016 Giáo Họ Đức Mẹ La Vang. All rights reserved.