Sứ Mạng Giáo Dân Giáo Họ Đức Mẹ La Vang (Chantilly, Virginia)

 

Xứ Mạng Giáo Dân Giáo Họ Đức Mẹ La Vang, Chantilly, Virginia Bao Gồm:


- Sống và rao giảng lời Chúa trong tinh thần Mến Chúa Yêu Người.

- Cử hành các nghi lễ phụng vụ và các nghi thức theo truyền thống giáo huấn của Giáo Hội.

- Phục vụ Giáo Hội và Cộng Đoàn trong tinh thần quảng đại, tương kính và khoan dung.

- Bảo tồn, phát huy ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam.Giáo Họ Đức Mẹ LaVang

3460 Centreville Road

Chantilly, Va 20151

Phone: (703) 553-0370  Fax: (703) 553-0371

Văn Phòng Giáo Xứ

Cha Xứ              Giuse Đặng Quốc An, O.P. (703) 982-7534

Cha Đặc Trách  Tôma Phó Quốc Luân, O.P (703) 894-7174

Cha Phó         Giuse Vũ Minh Tiến, O.P (703) 982-7506

Cha Phó         Vincentê M. Lê Quốc Hưng, O.P. (703) 982-7532
Copyright © 2016 Giáo Họ Đức Mẹ La Vang. All rights reserved.