Thiếu Nhi Thánh Thể - Đoàn Anrê Trông


Trưởng Hội Đoàn

Ngày Thành Lập

 • Tháng 9 năm 2010

Mục Đích

  Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể nhằm hai mục đích tổng quát:

  1. Đào Luyện thanh thiếu niên trở thành những con người kiện toàn và những Kitô Hữu hoàn hảo.
  2. Đoàn ngũ hoá và hướng dẫn thanh thiếu niên loan truyền Tin Mừng Chúa Kitô và góp phần xây dựng xã hội.

Nền Tảng

  Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể lấy Lời Chúa trong Thánh Kinh và Giáo Huấn của Giáo Hội Công Giáo làm nền tảng để giáo dục và hướng dẫn giới trẻ trong các hoạt động.

Lý Tưởng

  Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể nhận Chúa Giêsu Thánh Thể là trung tâm điểm, là nguồn sống thiêng liêng và là lý tưởng sống của đời mình.

Tôn Chỉ

  Tôn chỉ của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam là:

  1. Sống Lời Chúa và kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể bằng Cầu Nguyện, Rƣớc Lễ, Hy Sinh, và Làm Việc Tông Đồ dƣới sự hƣớng dẫn của Chúa Thánh Thần, cách riêng làm tông đồ cho giới trẻ: “Giới trẻ phải làm tông đồ trƣớc tiên và trực tiếp cho giới trẻ” (Sắc Lệnh Tông Đồ Giáo Dân, số 12).
  2. Yêu mến và tôn kính Đức Maria Mẹ Chúa Cứu Thế, để nhờ Mẹ chúng ta đón nhận Chúa và đem Chúa vào đời một cách tuyệt hảo.
  3. Tôn kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam, noi gương và nên chứng tá Tin Mừng Chúa Kitô như các Ngài.
  4. Yêu mến và vâng phục vị đại diện Chúa Kitô là Đức Giáo Hoàng, thủ lãnh của Thiếu Nhi Thánh Thể, đồng thời cầu nguyện và thực hiện những ý chỉ hằng tháng của Ngài.
  5. Thăng tiến con người nhân bản. Bảo tồn và phát huy truyền thống văn hoá dân tộc Việt Nam.

Lịch Sinh Hoạt

 • Từ 10 tháng 9 tới 13 tháng 5 năm 2016
 • 3:30PM - 5:00PM

Điều kiện tham gia

 • Mọi lứa tuổi!

Đơn Xin Gia Nhập

Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể, Đoàn Andrê Trông tại Cộng Đoàn Đức Mẹ la Vang được thành lập các đây 5 năm. Trong 5 năm qua, Đoàn bị gián đoạn hoạt động do cộng đoàn thiếu cơ sở sinh hoạt. Sau mấy năm cố gắng và cùng với sự phát triển lớn mạnh của cộng đoàn Đức Mẹ La Vang, Cha Đặc trách Cộng Đoàn Linh Mục Gioan Hoàng Thanh Sơn đã tuyên bố thành lập lại Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Andrê Trông. Đoàn sẽ chính thức trở lại hoạt động bắt đầu từ ngày 16 tháng 1 năm 2016. Sinh hoạt sẽ bắt đầu từ 3:45-4:45pm mỗi Thứ Bảy hàng tuần tại 3460 Centreville Road, Chantilly, VA 20151.

Phong trào TNTT thực chất là một đoàn thể công giáo tiến hành dành riêng cho giới thiếu nhi. Trọng tâm của việc giáo dục các em được quy về hai lãnh vực: tự nhiên và siêu nhiên. Trong đó các em được giáo dục toàn diện về đức dục, trí dục và thể dục, để trở thành một công dân tốt cho xã hội và một Kitô hữu chân chính. Phong trào hướng dẫn các em sống noi gương Anh cả Giêsu và lấy Thánh Thể của Ngài làm trung tâm điểm để hướng tới trong cuộc sống hàng ngày.

Có nhiều người hiểu lầm rằng sinh hoạt TNTT là chỉ quanh quẩn xung quanh việc sắp hàng đội và vui chơi là chính, nhưng thực sự nó không phải vậy. Sinh hoạt TNTT dành 60 % thời giờ sinh hoạt của mình cho việc học hỏi Kinh Thánh. Đó là chưa nói đến gần đây trên Trung Ương Đoàn mới ra chỉ thị cho các đoàn dùng thêm 15% thì giờ sinh hoạt để học qua bài phúc âm hàng tuần trước khi các em bước vào Thánh lễ.

Phòng Trào TNTT lấy Lời Chúa trong Thánh Kinh và Giáo Huấn của Giáo hội làm nền tảng để giáo dục và hướng dẫn giới trẻ. Do đó tất cả mọi sinh hoạt, bài hát, những trò chơi, vũ điệu, băng reo đều dựa vào Kinh Thánh. Phong trào dùng phương pháp tự nhiên trong vui chơi để giúp các em đến gần với Chúa Giêsu Thánh Thể. Dùng phương pháp siêu nhiên bằng cách Sống Ngày Thánh Thể qua việc các em đọc kinh dâng ngày, cầu nguyện, rước lễ, làm bó hoa thiêng. Nói chung, Phong trào có nhiệm vụ thôi thúc và hướng dẫn các em sống mỗi ngày với bốn phương châm của các em là: Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh và Làm Việc Tông Đồ.

Phụ Trách Điều Hành Đoàn

Guise Trần Hữu Tài Louis

Những hình ảnh sinh hoạt

Giáo Họ Đức Mẹ LaVang

3460 Centreville Road

Chantilly, Va 20151

Phone: (703) 553-0370  Fax: (703) 553-0371

Văn Phòng Giáo Xứ

Cha Xứ              Giuse Trần Trung Liêm, O.P (703) 982-7534

Cha Đặc Trách  Tôma Phó Quốc Luân, O.P (703) 894-7174

Cha Phó  Gioan Hoàng Thanh Sơn, O.P (703) 982-7532

Cha Phó             Giuse Vũ Minh Tiến, O.P (703) 982-7506
Copyright © 2016 Giáo Họ Đức Mẹ La Vang. All rights reserved.