Trường Giáo Lý Thánh Tôma Aquinô


Trưởng Hội Đoàn

Ngày Thành Lập

  • Tháng 9 năm 2006

Mục Đích Thành Lập

  • Giáo dục hiểu biết đức tin Công Giáo
  • Giáo dục về tín lý và phụng vụ
  • Huấn luyện luân lý
  • Dạy cầu nguyện
  • Giáo dục đời sống cộng đoàn
  • Khai tâm cho việc truyền giáo

Lịch Sinh Hoạt

  • Thứ Bảy hàng Tuần từ 5:30 pm - 6:45 pm Từ Tháng 9 tới Tháng 5

Điều kiện tham gia

  • Các em học sinh từ lớp Mẫu Giáo đến lớp 10

Hình Ảnh Sinh Hoạt Những Năm QuaGiáo Họ Đức Mẹ LaVang

3460 Centreville Road

Chantilly, Va 20151

Phone: (703) 553-0370  Fax: (703) 553-0371

Văn Phòng Giáo Xứ

Cha Xứ              Giuse Đặng Quốc An, O.P. (703) 982-7534

Cha Đặc Trách  Tôma Phó Quốc Luân, O.P (703) 894-7174

Cha Phó         Giuse Vũ Minh Tiến, O.P (703) 982-7506

Cha Phó         Vincentê M. Lê Quốc Hưng, O.P. (703) 982-7532
Copyright © 2016 Giáo Họ Đức Mẹ La Vang. All rights reserved.