Trường Việt ngữ La Vang

Ghi Danh
Đợt 1: Ghi danh vào tháng 4 (nhận đơn tại văn phòng trường vào tối thứ 6, 7:00 - 8:30).


Đợt 2: Ghi danh vào tháng 8 (tại nhà thờ St. Veronica, sau các thánh lễ Việt ngữ cuối tuần).


⚬ Đơn Ghi Danh - Registration Form 2020-2021  


Giáo Họ Đức Mẹ LaVang

3460 Centreville Road

Chantilly, Va 20151

Phone: (703) 553-0370  Fax: (703) 553-0371

Văn Phòng Giáo Xứ

Cha Xứ              Giuse Đặng Quốc An, O.P. (703) 982-7534

Cha Đặc Trách  Tôma Phó Quốc Luân, O.P (703) 894-7174

Cha Phó         Giuse Vũ Minh Tiến, O.P (703) 982-7506

Cha Phó         Vincentê M. Lê Quốc Hưng, O.P. (703) 982-7532
Copyright © 2016 Giáo Họ Đức Mẹ La Vang. All rights reserved.