Trường Việt ngữ La Vang

Nội Quy Học Sinh
NỘI QUY


 • Gặp thầy cô phải biết chào hỏi và nghe lời thầy cô
 • Không xô đẩy, chọc ghẹo, hay gây gỗ với bạn bè
 • Đi học đầy đủ và đúng giờ; vắng mặt phải xin phép thầy cô
 • Mang theo đầy đủ sách giáo khoa, vở ghi, viết chì, và những học cụ cần thiết khác theo yêu cầu của giáo viên đứng lớp
 • Học bài và làm bài tập ở nhà đầy đủ. Đưa phụ huynh ký tên xác nhận có học bài và làm bài tập ở nhà trước khi nộp bài cho thầy cô
 • Trật tự xếp hàng theo lớp của mình ngay khi đến tiền sảnh trường, không vào khu vực hành lang và lớp học khi chưa được phép của thầy cô
 • Khi di chuyển đến lớp học, tiếp tục xếp hàng một ngoài hành lang, chờ thầy cô cho phép mới được vào lớp
 • Giữ trật tự khi vào lớp và chú ý theo dõi thầy cô giảng bài trong suốt buổi học
 • Khi tan học, trật tự xếp hàng một đi bên phải hành lang ra tiền sảnh, chờ phụ huynh đón. Không ra khỏi hàng khi chưa được phép của thầy cô giám thị
 • Tham gia gìn giữ trật tự và tài sản trường St. Veronica
 • Không phá hoặc dịch chuyển đồ dùng, bàn ghế trong phòng học, hoặc làm xáo trộn xếp đặt có sẵn trong phòng học
 • Nhặt rác xung quanh và dưới chỗ ngồi trước khi ra về


THỜI GIAN VÀO LỚP VÀ RA VỀ


Học sinh cần đến trước 15 phút để xếp hàng ở tiền sảnh, chuẩn bị vào lớp. Học sinh đến trễ phải ghé Văn phòng để được thầy cô giám thị đưa lên lớp. Phụ huynh không được vào khu vực hành lang lớp học.

Giờ tan học chia thành ba đợt để tránh ùn tắc quá đông ở tiền sảnh:

 • Đợt 1 ra về lúc 8:30, gồm các lớp: Vở Lòng, 1A, 1B, 1C, 1D
 • Đợt 2 ra về lúc 8:35, gồm các lớp: 2A, 2B, 3A, 3B, 4
 • Đợt 3 ra về lúc 8:40, gồm các lớp: 5, and 6.
Giáo Họ Đức Mẹ LaVang

3460 Centreville Road

Chantilly, Va 20151

Phone: (703) 553-0370  Fax: (703) 553-0371

Văn Phòng Giáo Xứ

Cha Xứ              Giuse Đặng Quốc An, O.P. (703) 982-7534

Cha Đặc Trách  Tôma Phó Quốc Luân, O.P (703) 894-7174

Cha Phó         Giuse Vũ Minh Tiến, O.P (703) 982-7506

Cha Phó         Vincentê M. Lê Quốc Hưng, O.P. (703) 982-7532
Copyright © 2016 Giáo Họ Đức Mẹ La Vang. All rights reserved.