Tháng Tư - Chúa Giêsu Phục Sinh
ThangBa

    Trong Kế Hoạch Cứu Độ, Thiên Chúa muốn cho tất cả mọi người tin vào Đức Kitô để được hưởng Ơn Cứu Độ của Thiên Chúa. Để mọi người có thể tin vào Đức Kitô, cần có những người nhiệt thành rao giảng Tin Mừng và làm chứng cho Thiên Chúa, như lời thánh Justin nói: “Máu các thánh tử đạo là hạt giống sẽ trổ sinh niềm tin Công-giáo.” Để có người làm chứng, cần có người bách hại.   Xin xem tiếp.

Thánh Lễ

Chầu Thánh Thể
Chúa Nhật đầu tháng và tuần thứ 3, lúc 1:25 trưa

Giải Tội
Trước các thánh lễ và khi có hẹn

Rửa Tội
Xin liên lạc với Cha Đặc Trách

Xức Dầu Bệnh Nhân
Khi có người bệnh nặng, xin gọi cha đặc trách
(703) 894-7174 hoặc gọi giáo xứ (703) 703-553-0370

Hôn nhân
Xin liên lạc với cha đặc trách ít nhất 6 tháng trước ngày cưới


TUẦN THÁNH

*Ngày 7 tháng 4 -- Chúa Nhật Lễ Lá,
bắt đầu Tuần Thánh

*Ngày 18 tháng 4, lúc 10:30am – Thứ Năm, Lễ Dầu tại nhà thờ Chính Tòa, St. Thomas Cathedral, Arlington

*Ngày 18 tháng 4, lúc 9:30pm – Thứ Năm, Lễ Tiệc Ly tại St. Veronica

*Ngày 19 tháng 4, lúc 6pm - Thứ Sáu Tuần Thánh, nghi thức tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu. Sau đó sẽ có ngắm 15 Chặng Đàng Thánh Giá. Xin lưu ý: đây là ngày chúng ta phải giữ chay và kiêng thịt.

*Ngày 20 tháng 4, lúc 9:30pm – Thứ Bảy, Lễ Vọng Phục Sinh tại hội trường St. Veronica. Xin lưu ý là giáo xứ St. Veronica sẽ có lễ cùng lúc với giáo họ. Giáo xứ sẽ sử dụng nhà thờ, còn giáo họ sử dụng hội trường.

*Ngày 21 tháng 4 – Chúa Nhật Phục Sinh, thánh lễ sẽ vào lúc 2pm và 7pm như thường lệ


· Mời Gọi Tham Gia Hai Hội Đoàn Mới
- ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM
- HỘI CHỊ EM MÂN CÔI

· Đóng góp cho Giáo họ qua hệ thống "Faith Direct":
- THƯ GIỚI THIỆU
- ĐƠN TIẾNG ANH -- ĐƠN TIẾNG VIỆT


SINH HOẠT GIÁO HỌ ĐỨC MẸ LAVANG


* Chương trình Giáo lý, Thiếu nhi Thánh thể, và Việt ngữ tổ chức picnic hè 2019 cho các em thiếu nhi đang tham gia 3 chương trình này. Ngày picnic là Chúa nhật, 19 tháng 5 tại Burke Lake Park. Xin liên lạc 1 trong 3 chương trình trên để nhận và nộp đơn. Hạn chót ghi danh picnic là 20 tháng 4.

* Trường Việt ngữ nhận ghi danh năm học 2019-2020 mỗi tối thứ 6 tại Văn phòng Trường từ nay đến ngày 3 tháng 5. Ngày khai giảng là thứ Sáu, 6 tháng 9. Đơn ghi danh có thể lấy cuối nhà thờ, trên website của giáo họ, hoặc tại Văn phòng Trường.

· Cha đặc trách sẽ có giờ văn phòng ở nhà thờ Thánh Veronica vào thứ sáu, từ 4 giờ chiều cho đến 6 giờ tối. Xin liên lạc số 703-894-7174 để làm hẹn gặp cha nếu cần
         

Đơn Xin Gia Nhập Giáo Họ

Sinh Hoạt Các Hội Đoàn


Học Hỏi Suy Niệm Giáo Lý

Giáo Lý GH Công Giáo
Kinh Thánh 100 Tuần
Giáo Lý TYGH Công Giáo
40 Giây Lời Chúa
Thánh Linh
Lectio Divina
Nối Kết Công Giáo

Giúp ngăn chặn nạn phá thai bằng:

- Cầu Nguyện và tham dự lễ ngày thường

- Ăn Chay vào các ngày thứ Sáu

- Lần Chuỗi Mân Côi mỗi ngày

Bài Đọc Lễ Chúa Nhật Hàng Tuần

- Bài Đọc Lễ Chúa Nhật

Xin vui lòng bấm vào hình trên để biết thêm chi tiết


Giáo Họ Đức Mẹ LaVang

3460 Centreville Road

Chantilly, Va 20151

Phone: (703) 553-0370  Fax: (703) 553-0371

Văn Phòng Giáo Xứ

Cha Xứ              Giuse Trần Trung Liêm, O.P (703) 982-7534

Cha Đặc Trách  Tôma Phó Quốc Luân, O.P (703) 894-7174

Cha Phó  Gioan Hoàng Thanh Sơn, O.P (703) 982-7532

Cha Phó             Giuse Vũ Minh Tiến, O.P (703) 982-7506
Copyright © 2016 Giáo Họ Đức Mẹ La Vang. All rights reserved.