Tháng Ba - MÙA CHAY ÂN PHÚC
ThangBa

    Chúng ta bước vào Mùa Chay, thời gian Thiên Chúa dang rộng đôi tay giáng phúc cho con người. Những ngày Mùa Chay thường được gọi là những ngày thánh, là ngày Thiên Chúa thi ân và cứu độ. Các giáo huấn của Tin Mừng và của Giáo Hội đều lên tiếng kêu mời chúng ta phải gia tăng việc cầu nguyện, chay tịnh, sám hối và sống tình bác ái với tha nhân. Đó là những sắc thái đặc biệt đánh dấu cho hành trình mùa chay mà chúng ta sắp bước vào.   Xin xem tiếp.

Thánh Lễ

Chầu Thánh Thể
Chúa Nhật đầu tháng và tuần thứ 3, lúc 1:25 trưa

Giải Tội
Trước các thánh lễ và khi có hẹn

Rửa Tội
Xin liên lạc với Cha Đặc Trách

Xức Dầu Bệnh Nhân
Khi có người bệnh nặng, xin gọi cha đặc trách
(703) 894-7174 hoặc gọi giáo xứ (703) 703-553-0370

Hôn nhân
Xin liên lạc với cha đặc trách ít nhất 6 tháng trước ngày cưới


Xin lưu ý: hai ngày tĩnh tâm 21 và 22 (thứ 5 và 6) với sơ Hồng Quế sẽ diễn ra tại giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Arlington. Bắt đầu lúc 7pm, xin tụ họp ở hội trường, basement của giáo xứ Arlington. TinhTam

· Mời Gọi Tham Gia Hai Hội Đoàn Mới
- ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM
- HỘI CHỊ EM MÂN CÔI

· Đóng góp cho Giáo họ qua hệ thống "Faith Direct":
- THƯ GIỚI THIỆU
- ĐƠN TIẾNG ANH -- ĐƠN TIẾNG VIỆT


SINH HOẠT GIÁO HỌ ĐỨC MẸ LAVANG


* Những ai còn giữ vé số chưa mua, xin vui lòng trả lại liền cho giáo họ. Nếu không các vé số đó sẽ bị tiểu bang Virginia coi như đã được bán và sẽ đánh thuế giáo họ vì những tấm đó. Quí vị có thể trả lại bằng cách gởi qua bưu điện, hoặc bỏ vào rổ xin tiền trong lễ. Xin nhắc là chỉ những vé số không mua mà thôi.

* Trường Việt ngữ nhận ghi danh năm học 2019-2020 mỗi tối thứ 6 tại Văn phòng Trường từ nay đến ngày 3 tháng 5. Ngày khai giảng là thứ Sáu, 6 tháng 9. Đơn ghi danh có thể lấy cuối nhà thờ, trên website của giáo họ, hoặc tại Văn phòng Trường.         

Đơn Xin Gia Nhập Giáo Họ

Sinh Hoạt Các Hội Đoàn


Học Hỏi Suy Niệm Giáo Lý

Giáo Lý GH Công Giáo
Kinh Thánh 100 Tuần
Giáo Lý TYGH Công Giáo
40 Giây Lời Chúa
Thánh Linh
Lectio Divina
Nối Kết Công Giáo

Giúp ngăn chặn nạn phá thai bằng:

- Cầu Nguyện và tham dự lễ ngày thường

- Ăn Chay vào các ngày thứ Sáu

- Lần Chuỗi Mân Côi mỗi ngày

Bài Đọc Lễ Chúa Nhật Hàng Tuần

- Bài Đọc Lễ Chúa Nhật

Giáo Họ Đức Mẹ LaVang

3460 Centreville Road

Chantilly, Va 20151

Phone: (703) 553-0370  Fax: (703) 553-0371

Văn Phòng Giáo Xứ

Cha Xứ              Giuse Trần Trung Liêm, O.P (703) 982-7534

Cha Đặc Trách  Tôma Phó Quốc Luân, O.P (703) 894-7174

Cha Phó  Gioan Hoàng Thanh Sơn, O.P (703) 982-7532

Cha Phó             Giuse Vũ Minh Tiến, O.P (703) 982-7506
Copyright © 2016 Giáo Họ Đức Mẹ La Vang. All rights reserved.