Tháng Giêng - Ðức Maria, Mẹ Thiên Chúa
MeThienChua

    Vai trò người mẹ siêu phàm của Ðức Maria đã triển khai tính cách đặc biệt của biến cố Giáng Sinh. Ðức Maria đóng một vai trò quan trọng trong sự Nhập Thể của Ngôi Hai Thiên Chúa. Ngài chấp nhận lời mời của Thiên Chúa mà đã được sứ thần đưa tin (Luca 1:26-38). Bà Êlizabét đã phải xưng tụng: “Em có phúc hơn mọi người nữ, và phúc thay người con trong lòng em. Bởi đâu tôi được người mẹ của Chúa tôi đến thăm?” (Luca 1:42- 43). Vai trò làm mẹ Thiên Chúa của Ðức Maria đã đặt ngài vào một vị trí độc đáo trong chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa.   Xin xem tiếp.

Thánh Lễ

Chầu Thánh Thể
Chúa Nhật đầu tháng và tuần thứ 3, lúc 1:25 trưa

Giải Tội
Trước các thánh lễ và khi có hẹn

Rửa Tội
Xin liên lạc với Cha Đặc Trách

Xức Dầu Bệnh Nhân
Khi có người bệnh nặng, xin gọi cha đặc trách
(703) 894-7174 hoặc gọi giáo xứ (703) 703-553-0370

Hôn nhân
Xin liên lạc với cha đặc trách ít nhất 6 tháng trước ngày cưới


Giáo Họ Đức Mẹ Lavang Hội Chợ Tết và Những Nhà Bảo Trợ - 2019· NGÀY HỘI HỌP CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

· Mời Gọi Tham Gia Hai Hội Đoàn Mới
- ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM
- HỘI CHỊ EM MÂN CÔI

· Đóng góp cho Giáo họ qua hệ thống "Faith Direct":
- THƯ GIỚI THIỆU
- ĐƠN TIẾNG ANH -- ĐƠN TIẾNG VIỆT


SINH HOẠT GIÁO HỌ ĐỨC MẸ LAVANG


· “March for Life” là cuộc đi bộ ở Washington để chống đối nạn phá thai và kêu gọi ủng hộ sự sống. Năm nay chương trình này sẽ được tổ chức thứ sáu ngày 18 tháng 1, 2019. Để biết thêm, xin vào trang mạng https://marchforlife.org/. Những ai muốn đi chung: Giáo xứ thánh Veronica có mướn xe bus, đề nghị ủng hộ mỗi người $10 để trả tiền xe. Gọi điện thoại 703-773-2000 hoặc email info@stveronica.net. Hoặc liên lạc với cha đặc trách.
· Giáo họ đang có chương trình bán bánh chưng, bánh tét và nhận đặt hàng sau các thánh lễ. Xin liên lạc bà Nguyễn Liệu, số 703-282-6517 hoặc email lieu.nguyen@hotmail.com.
· Cha đặc trách sẽ có giờ văn phòng ở nhà thờ Thánh Veronica vào thứ sáu, từ 4 giờ chiều cho đến 6 giờ tối. Xin liên lạc số 704-894-7174 để làm hẹn gặp cha nếu cần.         

Đơn Xin Gia Nhập Giáo Họ

Sinh Hoạt Các Hội Đoàn


Học Hỏi Suy Niệm Giáo Lý

Giáo Lý GH Công Giáo
Kinh Thánh 100 Tuần
Giáo Lý TYGH Công Giáo
40 Giây Lời Chúa
Thánh Linh
Lectio Divina
Nối Kết Công Giáo

Giúp ngăn chặn nạn phá thai bằng:

- Cầu Nguyện và tham dự lễ ngày thường

- Ăn Chay vào các ngày thứ Sáu

- Lần Chuỗi Mân Côi mỗi ngày

Bài Đọc Lễ Chúa Nhật Hàng Tuần

- Bài Đọc Lễ Chúa Nhật

Giáo Họ Đức Mẹ LaVang

3460 Centreville Road

Chantilly, Va 20151

Phone: (703) 553-0370  Fax: (703) 553-0371

Văn Phòng Giáo Xứ

Cha Xứ              Giuse Trần Trung Liêm, O.P (703) 982-7534

Cha Đặc Trách  Tôma Phó Quốc Luân, O.P (703) 894-7174

Cha Phó  Gioan Hoàng Thanh Sơn, O.P (703) 982-7532

Cha Phó             Giuse Vũ Minh Tiến, O.P (703) 982-7506
Copyright © 2016 Giáo Họ Đức Mẹ La Vang. All rights reserved.