Tháng 10 - Kính Đức Mẹ Mân Côi
Thang10

    Nhiệt thành với Mẹ, tôn Vinh Mẹ trong mọi sự… Mẹ là dòng sông chuyển các ơn Cha ban… Các con phải cam kết hằng ngày đọc kinh Mai Khôi với hết tâm hồn để cầu hòa bình cho thế giới và cho riêng mỗi linh hồn. Và để đền tạ những tội lỗi và xúc phạm mà Cha phải chịu hằng ngày”    Xin xem tiếp.

Thánh Lễ


Chầu Thánh Thể
Chúa Nhật đầu tháng và tuần thứ 3, lúc 1:25 trưa

Giải Tội
Trước các thánh lễ và khi có hẹn

Rửa Tội
Xin liên lạc với Cha Đặc Trách

Xức Dầu Bệnh Nhân
Khi có người bệnh nặng, xin gọi cha đặc trách
(703) 894-7174 hoặc gọi giáo xứ (703) 703-553-0370

Hôn nhân
Xin liên lạc với cha đặc trách ít nhất 6 tháng trước ngày cưới


Xin liên lạc cha đặc trách Phó Quốc Luân nếu muốn tham gia ngày tìm hiểu Ơn Gọi TrangDau

· Đóng góp cho Giáo họ qua hệ thống "Faith Direct":
- THƯ GIỚI THIỆU
- ĐƠN TIẾNG ANH -- ĐƠN TIẾNG VIỆT


SINH HOẠT GIÁO HỌ ĐỨC MẸ LAVANG


* Giáo họ sẽ tổ chức Tiệc Tạ Ơn tại nhà hàng Harvest Moon vào ngày thứ sáu, 29 tháng 11, sau lễ Thanksgiving. Để biết thêm chi tiết xin coi tờ thông cáo

* Học đạo: Xin quý ông bà, anh chị em, quý ban, ngành, đoàn thể cố gắng giới thiệu và đưa những người chưa biết Chúa hoặc muốn tìm hiểu đạo Chúa tham dự lớp Giao Lý Dự Tòng. Đây là việc làm truyền giáo và là nghĩa vụ của mỗi người Công giáo chúng ta. Xin liên lạc với cha đặc trách Phó Q. Luân sớm (số 703-894-7174), để cha sắp xếp. Hiện nay đã có 3 người xin được học đạo ở Giáo họ Đức Mẹ La Vang, và cha đặc trách chân thành tri ân sơ Trinh, Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt đã nhận giúp hướng dẫn những người dự tòng này.

* Cha đặc trách sẽ có giờ văn phòng ở nhà thờ Thánh Veronica vào thứ sáu, từ 4 giờ chiều cho đến 6 giờ tối. Xin liên lạc số 703-894-7174 để làm hẹn gặp cha nếu cần
         

Đơn Xin Gia Nhập Giáo Họ

Sinh Hoạt Các Hội Đoàn


Học Hỏi Suy Niệm Giáo Lý

Giáo Lý GH Công Giáo
Kinh Thánh 100 Tuần
Giáo Lý TYGH Công Giáo
40 Giây Lời Chúa
Thánh Linh
Lectio Divina
Nối Kết Công Giáo

Giúp ngăn chặn nạn phá thai bằng:

- Cầu Nguyện và tham dự lễ ngày thường

- Ăn Chay vào các ngày thứ Sáu

- Lần Chuỗi Mân Côi mỗi ngày

Bài Đọc Lễ Chúa Nhật Hàng Tuần

- Bài Đọc Lễ Chúa Nhật

Giáo Họ Đức Mẹ LaVang

3460 Centreville Road

Chantilly, Va 20151

Phone: (703) 553-0370  Fax: (703) 553-0371

Văn Phòng Giáo Xứ

Cha Xứ              Giuse Đặng Quốc An, O.P. (703) 982-7534

Cha Đặc Trách  Tôma Phó Quốc Luân, O.P (703) 894-7174

Cha Phó         Giuse Vũ Minh Tiến, O.P (703) 982-7506

Cha Phó         Vincentê M. Lê Quốc Hưng, O.P. (703) 982-7532
Copyright © 2016 Giáo Họ Đức Mẹ La Vang. All rights reserved.